عایق های رنگی K-Flex

راه حلی مناسب جهت نشان گذاری خطوط لوله در تاسیسات.

جدول مشخصات فنی عایق ST FLEX-K
محصولات مرتبط

محصولات مرتبط این محصول را می توانید ببینید