نوار درزگیر چسبدار فومی K-FLEX-

جدول...

مشاهده

نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی کی فلکس

جدول...

مشاهده

نوار درزگیر چسبدار برزنتی / پلیمری کی فلکس

جدول...

مشاهده

چسب مخصوص K-FLEX-

[n...

مشاهده

روکش آلومینیومی (AL CLAD) مسلح کی فلکس

ج...

مشاهده

نوار درزگیر چسبدار فومی K-FLEX

نوار درزگیر چسبدار K-FLEX از جنس عایق و به صورت چسبدار می باشد. این نوارهای درزگیر جهت اطمینان از عدم نفوذ گرد و غبار و بخار آب، تقویت اتصال درز عایق ها، جلوگیری از اتلاف انرژی از محل درزها مورد...

مشاهده

نوار درزگیر چسبدار آلومینیومی

جهت درزبندی و اطمینان از عدم نفوذ غبار و بخار آب برای درز عایق هایی که دارای روکش آلومینیومی هستند مورد استفاده قرار می گیرد و برای هر نوع روکش آلومینیومی نوار درزگیر از همان نوع ارائه می گردد. نوار...

مشاهده