زبان خود را انتخاب کنید

مشاوره

در راستای ارائه خدمات در خور شأن مشتریان محترم گروه صنعتی سانا عایق، کارشناسان فنی این شرکت بصورت دائمی و بر حسب نیاز مشتریان آماده حضور در جلسات و بازدید حضوری از پروژه ها
جهت محاسبه و پیشنهاد ضخامت بهینه عایق های K-FLEX بر اساس فاکتورهای مکانیکال و جغرافیایی موجود در پروژه می باشند.

این مشاوره بدون هیچ گونه هزینه اضافی برای مشتریان تهران یا استانهای دیگرخواهد بود.